Datacenters

Datacenters zijn de kruispunten binnen alles wat met connectiviteit te maken heeft. Ze dragen de content (cloud, websites, TV en on-demanddiensten) en zijn de verbindende factor tussen organisaties en gebruikers. In datacenters liggen duizenden kilometers kabels die aangelegd, onderhouden en beheerd moeten worden.

Kantoren

Door een toenemend aantal met het internet verbonden devices, dient bestaande infrastructuur te worden gewijzigd. Door lange termijn partnerships aan te gaan, met zowel mail contracties als makelaars/kantoorinrichters en vastgoedeigenaren, willen we de duurzaamheid van de samenwerking vergroten.

Onderwijs

Bijna iedere student heeft tegenwoordig een laptop, tablet en/of telefoon tot zijn of haar beschikking en deze zijn allemaal verbonden met het internet. Daardoor is de benodigde bandbreedte in het onderwijs de afgelopen jaren verveelvoudigd. Daarbij hebben trends als online colleges, virtual reality en cloud een enorme impact op het onderwijs van morgen en de daarvoor benodigde structuur.

Zorg

Automatisering in de zorg is een belangrijke groeimarkt voor de toekomst. Door de vergrijzing en de stijgende levensverwachting dreigen zorgkosten onbetaalbaar te worden. Met de komst van slimme medische toepassingen verandert de zorgprofessional in een operator: iemand die op afstand patiƫnten monitort. Voor deze toepassingen is zeer veel connectiviteit benodigd.

Vraag een offerte op